Καινοτομία, εκσυγχρονισμός και διαφοροποίηση ΙοΤ...

Μεταφορά σε έναν συνδεδεμένο κόσμο...

Προσαρμοσμένες εφαρμογές ΙοΤ στις ανάγκες στις ανάγκες σας.

Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

Συνδέστε τις συσκευές απλά και εύκολα.

Συγκεντρώστε με ακρίβεια τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Αξιοποιήστε τα στοιχεία και βελτιώστε τις διεργασίες

Γιατί να εφαρμόσετε τη τεχνολογία ΙοΤ με εμάς;

Ενσωμάτωση, αυτοματοποίηση, διαφοροποίηση στο IoT

Μπορούμε να αναλύσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε την εφαρμογή που θα εξασφαλίσει τις διεργασίες σας, θα τις απλοποιήσει και θα μειώσει το κόστος παραγωγής.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τις συσκευές που θα χρειαστείτε να συνδέσουμε τους διαθέσιμους αισθητήρες και ενεγοποιητές.
Μπορούμε να διαχειριστούμε τα γεγονότα (events) και τα δεδομένα που θα υλοποιήσουν την εφαρμογή σας (Automation).
Μπορούμε να οργανώσουμε τα δεδομένα σας και να παράξουμε πληροφορίες.

Δείτε, αποφασίστε, ενεργήστε και επωφεληθείτε.

Επαναπροσδιορίστε τη θέση σας σε έναν συνδεδεμένο κόσμο.

Καινοτομίστε και προσαρμόστε τις διεργασίες σας στην τεχνολογία των αισθητήρων.

internet-of-things--kainotomia-aftomatismoi-systems