Λήψη και αποστολή σημάτων μέτρησης
στο έδαφος

Συλλoγή και οπτικοποίηση  δεδομένων των μετρήσεων στο έδαφος...

E-IOT GROUND QUALITY 
Μετρήσεις στο έδαφος (θερμοκρασία, υγρασία κα).

Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

Συνδέστε τις συσκευές απλά και εύκολα.

Συγκεντρώστε με ακρίβεια τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Αξιοποιήστε τα στοιχεία και βελτιώστε τις διεργασίες

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous
Πώς λειτουργεί;

Η συσκευή διαβάζει:
• τις μετρήσεις από τους αισθητήρες.

Όλα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu, εκεί αποτυπώνονται περιγραφικά και γραφικά σε πληροφορίες αναγνώσιμες από Smartphone, tablet και υπολογιστή.
Η συσκευή περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την αυτόνομη λειτουργία της .
Περιέχει τους αισθητήρες καθώς και το τροφοδοτικό ρεύματος,
Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε θερμοκήπια, σε αγροτεμαχια και  όπου είναι σημαντικές οι μετρήσεις στο έδαφος.

Συναγερμοί
Εάν οι μετρήσεις ξεπεράσουν τα οριζόμενα όρια τότε αναδύεται η μετατροπή του συναγερμού (alarm) και ένα ή και περισσότερα μηνύματα συναγερμού αποστέλλονται δια μέσου eMail (notification).
Μπορούμε να δούμε επίσης τον συναγερμό στην απεικόνιση της εφαρμογής σε smartphone, tablet ή PC.

Πρόσθετη δυνατότητα
Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με smart plug που περιέχει ειδικό λογισμικό στην eIoT πλατφόρμα για αυτόματη ενεργοποίηση  άρδευσης και άλλων συσκευών κα.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous
Ιεραρχία Δεδομένων & Αποτυπώσεις

Block
Το Block είναι η ενότητα που περιλαμβάνει όλους τους αισθητήρες σε σε έναν χώρο.
Ένα Block είναι απαραίτητο διότι ομαδοποιεί τα σημεία παρακολούθησης και δίνει την δυνατότητα της εποπτείας με μια ματιά ως μια ενότητα.

Διαχείριση Συσκευών, Αισθητήρων και Ενεργοποιητών
Kατά την εγκατάσταση στον λογαριασμό του πελάτη, στον e-IoT.eu server, οι συσκευές επικοινωνίας με τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές καταχωρούνται μέσα σε Block.
Τα συστατικά ενός Block ανήκουν μόνο σε αυτό.

Dashboard (Block)
Το Dashboard είναι η απεικόνηση ενός Block.
Περιλαμβάνει όλες τις τιμές και τα ιστορικά δεδομένα των αισθητήρων  όπως έχουν εγκατασταθεί.
Ομαδοποιεί τα δεδομένα, εμφανίζει τους συναγερμούς(Alarms).
Συνδέεται με άλλα Dashboards και αναφορές.

Map (Dashboard)
Ο χάρτης (Map) είναι μία απεικόνηση των πληροφοριών του συστήματος πάνω σε έναν xάρτη (ο έλεγχος σε περισσότερες από ένα χώρο με μία ματιά).
Μπορούν να απεικονηθούν τα Blocks (υποκαταστήματα) του συστήματος με οπτική παράσταση συναγερμού (υπάρχει συναγερμός σε υποκατάστημα) ή όχι και τιμή κατάστασης(πόσους συναγερμούς έχει). 

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous
Συσκευή Επικοινωνίας και Λογισμικό Συσκευής

Περιγραφή Συσκευής
Η συσκευή επικοινωνίας είναι σε κουτί με προδιαγραφές IP56 (Προστασία απο σκόνη και νερό).
Η τροφοδοσία του ρεύματος είναι 5V και με mini USB καλώδιο.

Λογισμικό Συσκευής
Το λογισμικό της συσκευής εκτός απο την διαχείριση των αισθητήρων φροντίζει και για την επικοινωνία με τον Server.
Επίσης έχει και περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη με τρείς καταστάσεις.

Κατάσταση Dashboard (εποπτείας)
Είναι η αποτύπωση των τιμών των αισθητήρων και ενεργοποιητών σε Dashboard.

Κατάσταση Setup (ρυθμίσεις)
Είναι το σημείο όπου ρυθμίζουμε την συσκευή αφου συνδεθούμε στο δίκτυο.

Επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα
Είναι μια ειδική κατάσταση όπου η συσκευή ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες συσκευές.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous
Αυτοματισμός και Απομακρυσμένος Έλεγχος

Αυτοματισμός (Automation) και Συμβάντα (events)
Κατά την λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα λαμβάνουν χώρα 4 κατηγορίες συμβάντων όπου μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε διεργασίες.

Αυτές είναι:
Συμβάν βαθμονόμησης αισθητήρα (calibration)
Πολλές φορές οι τιμές απο τους αισθητήρες θέλουν κάποια διόρθωση για να έχουν την ακρίβεια που επιθυμούμε.
Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε και βαθμονομούμε τις τιμές των αισθητήρων.

Συμβάν ελέγχου για συναγερμό (alarming)
Εδώ τοποθετούμε τα όρια των αισθητήρων έξω απο τα οποία θα αναδυθεί κατάσταση συναγερμού.

Συμβάν απομακρυσμένου ελέγχου (remote control)
Σε αυτό το συμβάν περιγράφουμε τι θέλουνε να κάνει το σύστημα μας όταν ενεργοποιήσουμε η απενεργοποιήσουμε έναν ενεργοποιητή.

Συμβάν λήψεων αποφάσεων (decision making)
Μετά από ένα κύκλο λειτουργίας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε διεργασίες βάσει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα μας.
Σε αυτό το σημείο περιγράφουμε τις διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν.

Προτεινόμενα Devices

e-IoT Ground Quality Μέγαsoft Device

Η E-IOT GROUND QUALITY είναι συσκευή (ΙP56), όπου περιέχει πλακέτα ESP8266 WIFI,   έχει εγκατεστημένο λογισμικό , και  συνδεδεμένους αισθητήρες  Temperature and Humidity Sensor . Επιτρέπει το χρήστη να παρακολουθεί απομακρυσμένα  τη ποιότητα του εδάφους τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους. 

Δεν απαιτείται παρέμβαση στο hardware της συσκευής για να λειτουργήσει πλήρως·
Δεν απαιτείται κανενός είδος συγγραφή κώδικα.
Αυτόματα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu·
Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από smartphone, tablet και υπολογιστή.
Το ρεύμα λειτουργίας της συσκευής είναι 5V
Υπάρχει μία είσοδος για τον αδιαβροχο αισθητήρα (περιέχεται)
Υπάρχει μία είσοδος για την παροχή του ρεύματος 5V απο εξωετρικό τροφοδοτικό(περιέχεται).·
Η συσκευή έχει προστασία από την σκόνη και το νερό IP56

Model : E-IOT GROUND QUALITY
Product Type : IoT Device
Shell Material : Halogen Free material

Dimension : 100x150x50mm
Voltage : 5V
External power supply 220V
Product Weight :40g

Firmware : e-IoT Ground Quality

e-IoT Ground Quality Sonoff TH(10/16) Device

Η E-IOT GROUND QUALITY είναι συσκευή της Sonoff TH16,   έχει εγκατεστημένο λογισμικό και  συνδεδεμένους αισθητήρες  Temperature and Humidity Sensor . Επιτρέπει το χρήστη να παρακολουθεί απομακρυσμένα  τη ποιότητα του εδάφους τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους. 

Δεν απαιτείται παρέμβαση στο hardware της συσκευής για να λειτουργήσει πλήρως·
Δεν απαιτείται κανενός είδος συγγραφή κώδικα.
Αυτόματα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu·
Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από smartphone, tablet και υπολογιστή.
Υπάρχει μία είσοδος για τον αδιαβροχο αισθητήρα (περιέχεται)

Sonoff TH10/TH16

Model : TH10/TH16
Product Type : Smart switch module
Shell Material : PC V0

Dimension : 114x51x32mm
Voltage : 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load : 10A/15A
Product Weight : 76g

Firmware : e-IoT Ground Quality

e-IoT Ground Quality Sonoff THR(16/20) Device

Η E-IOT GROUND QUALITY είναι συσκευή της Sonoff THR316,   έχει εγκατεστημένο λογισμικό  και  συνδεδεμένους αισθητήρες  Temperature and Humidity Sensor . Επιτρέπει το χρήστη να παρακολουθεί απομακρυσμένα  τη ποιότητα του εδάφους τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοιχτούς χώρους. 

Δεν απαιτείται παρέμβαση στο hardware της συσκευής για να λειτουργήσει πλήρως·
Δεν απαιτείται κανενός είδος συγγραφή κώδικα.
Αυτόματα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu·
Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από smartphone, tablet και υπολογιστή.
Υπάρχει μία είσοδος για τον αδιαβροχο αισθητήρα (περιέχεται)

Sonoff THR316/THR320
Model : THR316/THR320
Product Type : Smart switch module
Shell Material : PC V0

Dimension : 98x54mm
Voltage : 100-240V AC 50/60Hz
Max. Load : 16A Max/ 20A Max

Firmware : e-IoT Ground Quality

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous-megasoft-device
Μέγαsoft Device
internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous-sonoff-th
Sonoff TH(10/16) Device
internet-of-things--katagrafi-poiotitas-edafous-sonoff-thr
Sonoff THR(16/20) Device