Λήψη και αποστολή σημάτων μέτρησης της ποιότητας του νερού  

Έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του νερού σε δεξαμενές, πισίνες εύκολα και άμεσα...

E-IOT WATER QUALITY 
Έλεγχος της ποιότητας του νερού με χαρακτηριστικά (pH, ORP, CL, CLO2, EC, θερμοκρασία).

Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

Συνδέστε τις συσκευές απλά και εύκολα.

Συγκεντρώστε με ακρίβεια τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Αξιοποιήστε τα στοιχεία και βελτιώστε τις διεργασίες

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-nerou
Πώς λειτουργεί;

Η συσκευή διαβάζει:
• το pH
• την θερμοκρασία του νερού
• το ORP (οξειδοαναγωγή)
• και το EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα)
Στο cloud οι μετρήσεις του pH αντισταθμίζονται αυτόματα από τη θερμοκρασία.
Από τις μετρήσεις προκύπτει με αυτόματο υπολογισμό το ελεύθερο χλώριο (CL) ή και το διοξείδιο του χλωρίου (CLO2).
Όλα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu, εκεί αποτυπώνονται περιγραφικά και γραφικά σε πληροφορίες αναγνώσιμες από Smartphone, tablet και υπολογιστή.
Η συσκευή περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την αυτόνομη λειτουργία της .
Περιέχει αδιάβροχο αισθητήρα θερμοκρασίας για την βύθιση του στο νερό, ηλεκτρόδια για τις μετρήσεις του pH και του ORP  καθώς  και τροφοδοτικό ρεύματος,

Συναγερμοί
Εάν οι μετρήσεις ξεπεράσουν τα οριζόμενα όρια τότε αναδύεται η μετατροπή του συναγερμού (alarm) και ένα ή και περισσότερα μηνύματα συναγερμού αποστέλλονται δια μέσου eMail (notification).
Μπορούμε να δούμε επίσης τον συναγερμό στην απεικόνιση της εφαρμογής σε smartphone, tablet ή PC.

Πρόσθετη δυνατότητα 
Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με smart plug που περιέχει ειδικό λογισμικό στην eIoT πλατφόρμα για αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής ελευθέρωσης απολυμαντικού υλικού.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-nerou
Ιεραρχία Δεδομένων & Αποτυπώσεις

Block
Το Block είναι η ενότητα που περιλαμβάνει όλους τους αισθητήρες σε μία δεξαμενή.
Ένα Block είναι απαραίτητο διότι ομαδοποιεί τα σημεία παρακολούθησης και δίνει την δυνατότητα της εποπτείας με μια ματιά ως μια ενότητα.

Διαχείριση Συσκευών, Αισθητήρων και Ενεργοποιητών
Kατά την εγκατάσταση στον λογαριασμό του πελάτη, στον e-IoT.eu server, οι συσκευές επικοινωνίας με τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές καταχωρούνται μέσα σε Block.
Τα συστατικά ενός Block ανήκουν μόνο σε αυτό.

Dashboard (Block)
Το Dashboard είναι η απεικόνηση ενός Block.
Περιλαμβάνει όλες τις τιμές και τα ιστορικά δεδομένα των αισθητήρων (pH, ORP,CL,CLO2, θερμοκρασία κα) όπως έχουν εγκατασταθεί.
Ομαδοποιεί τα δεδομένα, εμφανίζει τους συναγερμούς(Alarms).
Συνδέεται με άλλα Dashboards και αναφορές.

Map (Dashboard)
Ο χάρτης (Map) είναι μία απεικόνηση των πληροφοριών του συστήματος πάνω σε έναν xάρτη  (ο έλεγχος σε περισσότερες από μία δεξαμενες με μία ματιά).
Μπορούν να απεικονηθούν τα Blocks (υποκαταστήματα) του συστήματος με οπτική παράσταση συναγερμού (υπάρχει συναγερμός σε υποκατάστημα) ή όχι και τιμή κατάστασης(πόσους συναγερμούς έχει).


internet-of-things--katagrafi-poiotitas-nerou
Συσκευή Επικοινωνίας και Λογισμικό Συσκευής

Περιγραφή Συσκευής
Η συσκευή επικοινωνίας είναι σε κουτί με προδιαγραφές IP56 (Προστασία απο σκόνη και νερό).
Η τροφοδοσία του ρεύματος είναι 5V και με mini USB καλώδιο.

Λογισμικό Συσκευής
Το λογισμικό της συσκευής εκτός απο την διαχείριση των αισθητήρων φροντίζει και για την επικοινωνία με τον Server.
Επίσης έχει και περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη με τρείς καταστάσεις.

Κατάσταση Dashboard (εποπτείας)
Είναι η αποτύπωση των τιμών των  αισθητήρων και ενεργοποιητών σε Dashboard.

Κατάσταση Setup (ρυθμίσεις)
Είναι το σημείο όπου ρυθμίζουμε την συσκευή αφου συνδεθούμε στο δίκτυο.

Επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα
Είναι μια ειδική κατάσταση όπου η συσκευή ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες συσκευές.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-nerou
Αυτοματισμός και Απομακρυσμένος Έλεγχος

Αυτοματισμός (Automation) και Συμβάντα (events)
Κατά την λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών της ποιότητας του νερού λαμβάνουν χώρα 4 κατηγορίες συμβάντων όπου μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε διεργασίες.

Αυτές είναι:
Συμβάν βαθμονόμησης αισθητήρα (calibration)
Πολλές φορές οι τιμές απο τους αισθητήρες θέλουν κάποια διόρθωση για να έχουν την ακρίβεια που επιθυμούμε.
Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε και βαθμονομούμε τις τιμές των αισθητήρων.

Συμβάν ελέγχου για συναγερμό (alarming)
Εδώ τοποθετούμε τα όρια των αισθητήρων, έξω απο τα οποία θα αναδυθεί κατάσταση συναγερμού.

Συμβάν απομακρυσμένου ελέγχου (remote control)
Σε αυτό το συμβάν περιγράφουμε τι θέλουνε να κάνει το σύστημα μας όταν ενεργοποιήσουμε η απενεργοποιήσουμε έναν ενεργοποιητή.

Συμβάν λήψεων αποφάσεων (decision making)
Μετά από ένα κύκλο λειτουργίας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε διεργασίες βάσει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα μας.
Σε αυτό το σημείο περιγράφουμε τις διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν.

e-IoT Water Quality Μέγαsoft Device

Η E-IOT WATER QUALITY είναι συσκευή ΙP56, όπου περιέχει πλακέτα ESP32 WIFI, έχει εγκατεστημένο λογισμικό , συνδεδεμένο Waterproof Temperature Sensor DS18B20 καθώς και εισόδους για τη σύνδεση των pH Sensor, ORP Sensor, EC sensor. 

Το σύστημα E-IOT WATER QUALITY έχει δημιουργηθεί για να παρακολουθεί απομακρυσμένα, σε πραγματικό χρόνο 24/7 τις μετρήσεις της ποιότητα του νερού σε δεξαμενές, πισίνες κ.α. Λειτουργεί με μόνη προϋπόθεση της εφαρμογής του, την ύπαρξη παροχής ρεύματος και wifi. Επικοινωνεί με αισθητήρες και ενεργοποιητές και αποστέλλει τα μηνύματα των μετρήσεων στο ενδιάμεσο λογισμικό εξυπηρετητή (cloud server) που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τη Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ. Εκεί οι μετρήσεις οπτικοποιούνται και είναι διαθέσιμες για το χρήστη στον υπολογιστή του, στο tablet και στο κινητό του. Με το τρόπο αυτό ελέγχονται τα συστατικά του νερού και δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για τη βελτίωση των συνθηκών. Η ποιότητα του νερού κυρίως σε πισίνες και δεξαμενές είναι πολύ σημανικές γιατί μπορεί να επηρεάσει την υγεία των ανθρώπων που τις χρησιμοποιούν. Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με smart plug που περιέχει ειδικό λογισμικό στην e-IoT πλατφόρμα για αυτόματη ενεργοποίηση συσκευής ελευθέρωσης του κατάλληλου υλικού για την επαναφορά των συνθηκών . Τέλος τηρήται ιστορικό των μετρήσεων και υπάρχουν ενσωματωμένες αναφορές για ενημερωτικά και στατιστικά αποτελέσματα.

Η ανάπτυξη του λογισμικού της cloud πλατφόρμας (e-iot.eu) είναι βασισμένη στη τεχνολογία Internet of Things και διασυνδέει ασύρματα και ταχύτατα οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή νέες υποδομές.

Δεν απαιτείται παρέμβαση στο hardware της συσκευής για να λειτουργήσει πλήρως·
Απαιτείται η σύνδεση των ηλεκτροδίων pH, ORP και EC .
Δεν απαιτείται κανενός είδος συγγραφή κώδικα.
Αυτόματα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu·
Το calibration των ηλεκτροδίων γίνεται με ειδική απλή διεργασία στην συσκευή με την
χρήση ειδικών υγρών (δεν περιέχονται).
Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από smartphone, tablet και υπολογιστή.
Το ρεύμα λειτουργίας της συσκευής είναι 5V
Το εύρος μέτρησης του pH είναι 0-14
Το εύρος μέτρησης του ORP (Redox) είναι +/-1100mV
Παράγεται η πληροφορία της περιεκτικότητας του ελεύθερου χλωρίου
Υπάρχουν 2 είσοδοι για τα ηλεκτρόδια του pH και του ORP (δεν περιέχονται)
Υπάρχει μία είσοδος για τον αδιαβροχο αισθητήρα θερμότητας (περιέχεται)
Υπάρχει μία είσοδος για την παροχή του ρεύματος 5V απο εξωτερικό τροφοδοτικό(περιέχεται).·
Η συσκευή έχει προστασία από την σκόνη και το νερό IP56

Model : E-IOT WATER QUALITY
Product Type : IoT Device
Shell Material : Halogen Free material

Dimension : 100x150x50mm
Voltage : 5V
External power supply 220V
Product Weight :40g

Firmware : e-IoT Water Quality

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-nerou-megasoft-device
e-IoT Water Quality
Μέγαsoft Device
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme