...

Πολιτική Απορρήτου 

& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία και Εμπιστευτικότητα


1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ» συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της. Η «Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ» σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα e-iot.eu θα αποθηκεύονται σε αρχεία ιδιοκτησίας της «Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ». Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της, την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές. Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τις νέες υπηρεσίες της «Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ» στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω του e-iot.eu. Η «Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ» δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.

Η ιστοσελίδα e-iot.eu διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται και να εμπλουτίζει τους παρόντες όρους χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες της καλούνται να ελέγχουν τακτικά την προκείμενη περιοχή.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου e-iot.eu προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας, e-iot.eu θα σας ζητηθούν τα εξής:
1. Όνομα
2. Επίθετο
3. Τηλέφωνο
4. Επωνυμία Επιχείρησης
5. Α.Φ.Μ.
6. E-mail

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της υπηρεσίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

2. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

2.1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

2.2. Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των Πελατών και των πληροφοριών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

2.3. Στην περίπτωση που η Εταιρία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

2.4. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

2.5. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Συνδεθείτε μαζί μας

Στείλετε μήνυμα.

Καναβού 39 - 621 25 Σέρρες