Λήψη και αποστολή σημάτων μέτρησης
της φωσφίνης  

Συλλoγή και οπτικοποίηση δεδομένων της πυκνότητας του αέρα σε φωσφίνη για ασφαλές περιβάλλον...

E-IOT SENSOR PH3 
Έλεγχος της πυκνότητας του αέρα σε φωσφίνη (PH3) 

Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

Συνδέστε τις συσκευές απλά και εύκολα.

Συγκεντρώστε με ακρίβεια τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Αξιοποιήστε τα στοιχεία και βελτιώστε τις διεργασίες

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera
Πώς λειτουργεί;

Η συσκευή διαβάζει:
• τη πυκνότητα του αέρα σε φωσφίνη από ειδικό αισθητήρα PH3.

Όλα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu, εκεί αποτυπώνονται περιγραφικά και γραφικά σε πληροφορίες αναγνώσιμες από Smartphone, tablet και υπολογιστή.
Η συσκευή περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την αυτόνομη λειτουργία της .
Περιέχει τον αισθητήρα καθώς και το τροφοδοτικό ρεύματος,
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί  σε χώρους όπου πραγματοποιούνται απεντομώσεις δημητριακών, ξηρών καρπών, ξηρών τροφίμων, κοντέινερ, σιλό, αποθήκες κ.α.. 

Συναγερμοί
Εάν οι μετρήσεις ξεπεράσουν τα οριζόμενα όρια τότε αναδύεται η μετατροπή του συναγερμού (alarm) και ένα ή και περισσότερα μηνύματα συναγερμού αποστέλλονται δια μέσου eMail (notification) ή και sms.
Μπορούμε να δούμε επίσης τον συναγερμό στην απεικόνιση της εφαρμογής σε smartphone, tablet ή PC.

Πρόσθετη δυνατότητα
Η συσκευή μπορεί να συνεργαστεί με smart plug που περιέχει ειδικό λογισμικό στην eIoT πλατφόρμα για αυτόματη ενεργοποίηση συσκευών για την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera
Ιεραρχία Δεδομένων & Αποτυπώσεις

Block
Το Block είναι η ενότητα που περιλαμβάνει όλους τους αισθητήρες σε σε έναν χώρο.
Ένα Block είναι απαραίτητο διότι ομαδοποιεί τα σημεία παρακολούθησης και δίνει την δυνατότητα της εποπτείας με μια ματιά ως μια ενότητα.

Διαχείριση Συσκευών, Αισθητήρων και Ενεργοποιητών
Kατά την εγκατάσταση στον λογαριασμό του πελάτη, στον e-IoT.eu server, οι συσκευές επικοινωνίας με τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές καταχωρούνται μέσα σε Block.
Τα συστατικά ενός Block ανήκουν μόνο σε αυτό.

Dashboard (Block)
Το Dashboard είναι η απεικόνηση ενός Block.
Περιλαμβάνει όλες τις τιμές και τα ιστορικά δεδομένα των αισθητήρων  όπως έχουν εγκατασταθεί.
Ομαδοποιεί τα δεδομένα, εμφανίζει τους συναγερμούς(Alarms).
Συνδέεται με άλλα Dashboards και αναφορές.

Map (Dashboard)
Ο χάρτης (Map) είναι μία απεικόνηση των πληροφοριών του συστήματος πάνω σε έναν xάρτη (ο έλεγχος σε περισσότερες από ένα χώρο με μία ματιά).
Μπορούν να απεικονηθούν τα Blocks (υποκαταστήματα) του συστήματος με οπτική παράσταση συναγερμού (υπάρχει συναγερμός σε υποκατάστημα) ή όχι και τιμή κατάστασης(πόσους συναγερμούς έχει). 

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera
Συσκευή Επικοινωνίας και Λογισμικό Συσκευής

Περιγραφή Συσκευής
Η συσκευή επικοινωνίας είναι σε κουτί με προδιαγραφές IP56 (Προστασία απο σκόνη και νερό).
Η τροφοδοσία του ρεύματος είναι 5V και με mini USB καλώδιο.

Λογισμικό Συσκευής
Το λογισμικό της συσκευής εκτός απο την διαχείριση των αισθητήρων φροντίζει και για την επικοινωνία με τον Server.
Επίσης έχει και περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη με τρείς καταστάσεις.

Κατάσταση Dashboard (εποπτείας)
Είναι η αποτύπωση των τιμών των αισθητήρων και ενεργοποιητών σε Dashboard.

Κατάσταση Setup (ρυθμίσεις)
Είναι το σημείο όπου ρυθμίζουμε την συσκευή αφου συνδεθούμε στο δίκτυο.

Επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα
Είναι μια ειδική κατάσταση όπου η συσκευή ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες συσκευές.

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera
Αυτοματισμός και Απομακρυσμένος Έλεγχος

Αυτοματισμός (Automation) και Συμβάντα (events)
Κατά την λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης των χαρακτηριστικών της ποιότητας του αέρα λαμβάνουν χώρα 4 κατηγορίες συμβάντων όπου μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε διεργασίες.

Αυτές είναι:
Συμβάν βαθμονόμησης αισθητήρα (calibration)
Πολλές φορές οι τιμές απο τους αισθητήρες θέλουν κάποια διόρθωση για να έχουν την ακρίβεια που επιθυμούμε.
Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε και βαθμονομούμε τις τιμές των αισθητήρων.

Συμβάν ελέγχου για συναγερμό (alarming)
Εδώ τοποθετούμε τα όρια των αισθητήρων έξω απο τα οποία θα αναδυθεί κατάσταση συναγερμού.

Συμβάν απομακρυσμένου ελέγχου (remote control)
Σε αυτό το συμβάν περιγράφουμε τι θέλουνε να κάνει το σύστημα μας όταν ενεργοποιήσουμε η απενεργοποιήσουμε έναν ενεργοποιητή.

Συμβάν λήψεων αποφάσεων (decision making)
Μετά από ένα κύκλο λειτουργίας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε διεργασίες βάσει της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα μας.
Σε αυτό το σημείο περιγράφουμε τις διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν.

Προτεινόμενα Devices

e-IoT Sensor PH3 Μέγαsoft Device

Η E-IOT Sensor PH3 είναι  (ΙP56), όπου περιέχει πλακέτα ESP8266 WIFI, έχει εγκατεστημένο λογισμικό , και συνδεδεμένους   αιαθητήρες PH3 .
Το σύστημα E-IOT Sensor PH3 έχει δημιουργηθεί για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 24/7 τις μετρήσεις της πυκνότητας του αέρα σε φωσφίνη.  Η φωσφίνη είναι μια ανόργανη χημική ένωση που χρησιμοποιείται για την απεντόμωση δημητριακών, ξηρών καρπών, ξηρών τροφίμων και γενικά για τη καταπολέμηση εντόμων που βρίσκονται μέσα σε σιλό, κοντείνερ, αποθήκες κ.α.. Η ανίχνευση της στο χώρο είναι σημαντική γιατί η περιεκτικότητα του αέρα σε φωσφίνη ακόμα και στο επίπεδο των 50 ppm θεωρείται άμεσα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Η συσκευή λειτουργεί αυτόνομα με μόνη προϋπόθεση της εφαρμογής της την ύπαρξη παροχής ρεύματος και wifi. Επικοινωνεί με αισθητήρες και ενεργοποιητές και αποστέλλει τα μηνύματα των μετρήσεων στο ενδιάμεσο λογισμικό εξυπηρετητή (cloud server) που δημιουργήθηκε εξολοκλήρου από τη Μέγαsoft Πληροφορική ΑΕ. Εκεί οι μετρήσεις οπτικοποιούνται και είναι διαθέσιμες για το χρήστη στον υπολογιστή του, στο tablet και στο κινητό του. Με το τρόπο αυτό ελέγχονται τα επίπεδα φωσφίνης στον αέρα  και δίνεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών.  Το σύστημα μπορεί να δώσει εντολή σε άλλες συσκευές  για να ενεργοποιηθούν ώστε να επαναφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για ένα  ασφαλές περιβάλλον. Τέλος τηρήται ιστορικό των μετρήσεων και υπάρχουν ενσωματωμένες αναφορές για ενημερωτικά και στατιστικά αποτελέσματα.

Η ανάπτυξη του λογισμικού της cloud πλατφόρμας (e-iot.eu) είναι βασισμένη στη τεχνολογία Internet of Things και διασυνδέει ασύρματα και ταχύτατα οποιεσδήποτε υφιστάμενες ή νέες υποδομές.

Δεν απαιτείται παρέμβαση στο hardware της συσκευής για να λειτουργήσει πλήρως·
Δεν απαιτείται κανενός είδος συγγραφή κώδικα.
Αυτόματα τα δεδομένα μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα e-IoT.eu·
Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται από smartphone, tablet και υπολογιστή.
Το ρεύμα λειτουργίας της συσκευής είναι 5V
Υπάρχει μία είσοδος για τον αδιαβροχο αισθητήρα (περιέχεται)
Υπάρχει μία είσοδος για την παροχή του ρεύματος 5V απο εξωετρικό τροφοδοτικό(περιέχεται).·
Η συσκευή έχει προστασία από την σκόνη και το νερό IP56

Model : E-IOT Sensor PH3
Product Type : IoT Device
Shell Material : Halogen Free material

Dimension : 100x150x50mm
Voltage : 5V
External power supply 220V
Product Weight :40g

Firmware : e-IoT Air Quality

internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera-megasoft-device
e-IoT PH3
Μέγαsoft Device
internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera-sonoff-th-device
e-IoT PH3
Sonoff TH(10/16) Device
internet-of-things--katagrafi-poiotitas-aera-sonoff-thr-device
e-IoT PH3
Sonoff THR(16/20) Device
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme
internet-of-things-espa-psifiaka-ergaleia-mme