Παραδείγματα ΕφαρμογώνΣέρρες
Περιβαλλοντικές μετρήσεις στις Σέρρες
map | 04 Mar 2020 |
Είσοδος
App
Εχέδωρο
Μηχανή μίξης στην Βιομηχανία
dashboard | 19 Feb 2020 |
Είσοδος
Θεσσαλονίκη
Έλεγχος Θερμοκρασίας Ψυγείων
map | 28 Mar 2019 |
Είσοδος
App
Λευκώνας Σερρών
Ελέγχος θερμοκρασίας σε λέβητα με μετάδοση LoRa
dashboard | 11 Jan 2019 |
Είσοδος


© Copyright 2021 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ. All rights reserved.