Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

  • καταγραφή θερμοκρασίας στο Cloud
  • πολλά θερμόμετρα σε μία συσκευή με εκπομπή οθόνης
  • όλα λειτουργούν οπουδήποτε
καταγραφή θερμοκρασίας στο Cloud1 πολλά θερμόμετρα σε μία συσκευή με εκπομπή οθόνης2 όλα θα λειτουργούν οπουδήποτε3
...


Δείτε Παραδείγματα

On Cloud (SaaS) - On Premises - Hybrid

Επιλογές υλοποίησης !

>On Cloud (SaaS) - On Premises - Hybrid

Έλεγχος και Καταγραφή Θερμοκρασίας στον e-IoT.eu Cloud Server

IoT Device
Πώς λειτουργεί ;

Εγκατάσταση "Επίπεδο Πελάτη"
Ρυθμίζουμε την συσκευή επικοινωνίας στο WiFi router με το id της συσκευής και τον τρόπο αποστολής των μηνυμάτων.
Εγκαθιστούμε τους αδιάβροχους αισθητήρες θερμοκρασίας μέσα στα ψυγεία.
Η Συσκευή μεταδίδει τις αλλαγές της θερμοκρασίας των ψυγείων στον e-IoT Cloud Server.
Ανοίγουμε την εφαρμογή στο smartphone και έχουμε την πλήρη εικόνα.
Όλο το ιστορικό των δεδομένων είναι διαθέσιμο.
Έλεγχος πόρτας
Ειδικός αισθητήρας ελέγχει την πόρτα του ψυγείου.
Συναγερμοί
Εάν η θερμοκρασία ανέβει τότε ένα ή και περισσότερα μηνύματα συναγερμού αποστέλλονται δια μέσου eMail.
Μπορούμε να δούμε επίσης τον συναγερμό στην απεικόνιση της εφαρμογής σε smartphone, tablet ή PC.
Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερο από ένα χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθεί επίσης συναγερμός.
Συναγερμός θα ενεργοποιηθεί επίσης εάν διακοπεί ή επικοινωνία με τον e-IoT.eu για ένα χρονικό διάστημα (δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει ρεύμα κα).
Πρόσθετη δυνατότητα επικοινωνίας
Στην περίπτωση που δεν έχουμε επαρκές σήμα από ασύρματο router στο σημείο που είναι εγκατεστημένο το ψυγείο, μπορούμε να εκπέμψουμε τα δεδομένα της συσκευής επικοινωνίας με συσκευή εκπομπής (LoRa) σε συσκευή επικοινωνίας συνδεδεμένη με συσκευή λήψης και να αναμεταδώσουμε τα δεδομένα με ασφάλεια.

Ιεραρχία Δεδομένων & Αποτυπώσεις
Block
Το Block είναι η ενότητα που περιλαμβάνει όλους τους αισθητήρες σε έναν χώρο.
πχ σε ένα κατάστημα εστίασης έχουμε 4 ψυγεία υπό παρακολούθηση, αυτό είναι ένα Block.
Ένα Block είναι απαραίτητο διότι ομαδοποιεί τα σημεία παρακολούθησης και μας δίνει την δυνατότητα της εποπτείας με μια ματιά ως μια ενότητα.
Διαχείριση Συσκευών, Αισθητήρων και Ενεργοποιητών
Kατά την εγκατάσταση στον λογαριασμό του πελάτη, στον e-IoT.eu server, οι συσκευές επικοινωνίας με τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές καταχωρούνται μέσα σε Block.
Τα συστατικά ενός Block ανήκουν μόνο σε αυτό.
Dashboard (Block)
Το Dashboard είναι η απεικόνηση ενός Block πχ ενός καταστήματος ή ενός τμήματος σε έναν χώρο με συντήρηση ευπαθών προιόντων.
Περιλαμβάνει όλες τις τιμές και τα ιστορικά δεδομένα των αισθητήρων(θερμομέτρων, άνοιγμα-κλείσιμο πόρτας κα) όπως έχουν εγκατασταθεί.
Ομαδοποιεί τα δεδομένα, εμφανίζει τους συναγερμούς(Alarms).
Συνδέεται με άλλα Dashboards και αναφορές.
Map (Dashboard)
Ο χάρτης (Map) είναι μία απεικόνηση των πληροφοριών του συστήματος πάνω σε έναν xάρτη. (πχ εάν έχουμε υποκαταστήματα)
Μπορούν να απεικονηθούν τα Blocks (υποκαταστήματα) του συστήματος με οπτική παράσταση συναγερμού (υπάρχει συναγερμός σε υποκατάστημα) ή όχι και τιμή κατάστασης(πόσους συναγερμούς έχει).
Dashboard Device
Συσκευή Επικοινωνίας και Λογισμικό Συσκευής
Περιγραφή Συσκευής
Η συσκευή επικοινωνίας είναι σε κουτί με προδιαγραφές IP56 (Προστασία απο σκόνη και νερό).
Η τροφοδοσία του ρεύματος είναι 5V και με mini USB καλώδιο.
Λογισμικό Συσκευής
Το λογισμικό της συσκευής εκτός απο την διαχείριση των αισθητήρων(θερμομέτρων κα) φροντίζει και για την επικοινωνία με τον Server.
Επίσης έχει και περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη με τρείς καταστάσεις.
Κατάσταση Dashboard (εποπτείας)
Είναι η αποτύπωση των τιμών των θερμομέτρων (και άλλων αισθητήρων και ενεργοποιητών) σε Dashboard.
Κατάσταση Setup (ρυθμίσεις)
Είναι το σημείο όπου ρυθμίζουμε την συσκευή αφου συνδεθούμε στο δίκτυο.
Επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα
Είναι μια ειδική κατάσταση όπου η συσκευή ανταλλάσει πληροφορίες με άλλες συσκευές.
Automation & Remote Control
Αυτοματισμός και Απομακρυσμένος Έλεγχος
Αυτοματισμός (Automation) και Συμβάντα (events)
Κατά την λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης θερμοκρασιών λαμβάνουν χώρα 4 κατηγορίες συμβάντων όπου μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε διεργασίες.
Αυτές είναι:
Συμβάν βαθμονόμησης αισθητήρα (calibration)
Πολλές φορές οι τιμές απο τους αισθητήρες θέλουν κάποια διόρθωση για να έχουν την ακρίβεια που επιθυμούμε.
Σε αυτό το σημείο επεμβαίνουμε και βαθμονομούμε τις τιμές των αισθητήρων.
Συμβάν ελέγχου για συναγερμό (alarming)
Εδώ τοποθετούμε τα όρια στα θερμόμετρα έξω απο τα οποία θα αναδυθεί κατάσταση συναγερμού.
Συμβάν απομακρυσμένου ελέγχου (remote control)
Σε αυτό το συμβάν περιγράφουμε τι θέλουνε να κάνει το σύστημα μας όταν ενεργοποιήσουμε η απενεργοποιήσουμε έναν ενεργοποιητή.
Συμβάν λήψεων αποφάσεων (decision making)
Μετά πο ένα κύκλο λειτουργίας μπορούμε να ενεργοποιήσουμε διεργασίες βάση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα μας.
Σε αυτό το σημείο περιγράφουμε τις διεργασίες που θα ενεργοποιηθούν.

Εφαρμογές ΙοΤ

Air Quality
Παρακολούθηση της Ποιότητας του Αέρα.

Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο με 5 αισθητήρες για μετρήσεις της ποιότητας του αέρα.
Με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας, 1 αισθητήρα υγρασίας και 1 αισθητήρα διοξειδιου του άνθρακα (CO2).
Τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία τις πόλης των Σερρών.
Τοποθετήθηκαν στον 1ο ή 2ο όροφο κτιρίου, σε μπαλκόνι στεγασμένο, δεν τους βλέπει ο ήλιος και δεν έχουν επαφή με την βροχή. Οι on-line καταγραφές ενημερώνουν τον Cloud Server (e-IoT).
Δημιουργήθηκε αποτύπωση στον χάρτη, με αντίστοιχο dashboard του block. Η εφαρμογή θα μπορούσε να εγκατασταθεί και indoor σε χώρους όπου είναι σημαντικές οι μετρήσεις της ποιότητας του αέρα.
(σε συντηρήσεις προιόντων, συγκεντρώσεις πληθυσμών ανθρώπων ή ζώων-πτηνών κα)

Δείτε τον Χάρτη
Industry 4.0 (IIoT)
Μηχανή Μίξης Υλικών στην Βιομηχανία

Δημιουργήθηκε έναs πίνακας ελέγχου με ένα Single Board Computer (raspberry pi 3+).
Περιέχει έναν ενισχυτή ρεύματος για να 'διαβάζουμε' 2 αισθητήρες βάρους και δίνουμε εντολή σε 5 ρελέ.
Δημιουργήθηκε πρόγραμμα UWP για το raspberry pi 3+ του πίνακα σε Windows 10 IoT Core το οποίο διαχειρίζεται με οθόνη αφής, την λειτουργία της μηχανής τις συνταγές παραγωγής και την αποστολή και λήψη των δεδομένων (σε WiFi δίκτυο) στο κεντρικό σύστημα.
Χρησιμοποιήθηκε ο e-IoT TCP/IP Socket Server για την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων.
Επίσης δημιουργήθηκε αποτύπωση (Dashboard) στην desktop εφαρμογή της ΜέγαSoft 'Automation-Bpr.Net' η οποία διαχειρίζεται τα δεδομένα και εποπτεύει On-Line / Real-Time το σύστημα. Γίνεται εξαγωγή των δεδομένων προς το ERP της εταιρίας καθώς παράγονται και στατιστικές αναφορές. Η εφαρμογή αυτόματα παράγει web-Dashboard διαθέσιμο σε PC,Tablet,Smatphone.

Δείτε το Dashboard
Custom IoT Application
Προσαρμοσμένες Εφαρμογές

Μπορούμε να αναλύσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε την εφαρμογή που θα εξασφαλίσει τις διεργασίες σας, θα τις απλοποιήσει και θα μειώσει το κόστος παραγωγής.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τίς συσκευές που θα χρειαστείτε να συνδέσουμε τους διαθέσιμους αισθητήρες και ενεγοποιητές.
Μπορούμε να διαχειριστούμε τα γεγονότα (events) και τα δεδομένα που θα υλοποιήσουν την εφαρμογή σας (Automation).
Μπορούμε να οργανώσουμε τα δεδομένα σας και να παράξουμε πληροφορίες.

Ρωτήστε μας. (email)

Εφαρμογές & Υλοποίηση

Υλοποιούμε τις εφαρμογές μας στην πλατφόρμα που έχουμε αναπτύξει με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πρωτόκολλα.
Έτσι είμαστε ικανοί να προτείνουμε ρηξικέλευθες υλοποιήσεις για την επιχείριση σας.

Γιατί εμάς ;

  1. Εμπειρία. Η μακρόχρονη εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε άμεσα και απόλυτα τις ανάγκες σας και να προσδιορίσουμε μια λύση που θα ταιριάζει ακριβώς στα μέτρα σας.
  2. Τεχνογνωσία. Αναπτύσσουμε τις εφαρμογές μας στην πλατφόρμα που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πρωτόκολλα. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία όπως ακριβώς την χρειάζεται η λύση που θα δημιουργήσουμε για εσάς. 
  3. Αφοσίωση. Η αφοσίωση στην υποστήριξη των εφαρμογών μας είναι η πρώτη προτεραιότητα μας έτσι αυτές λειτουργούν πάντοτε με τον βέλτιστο τρόπο και είναι πάντοτε ενημερωμένες με τις τελευταίες αναβαθμίσεις της τεχνολογίας.

© Copyright 2021 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ. All rights reserved.