Γενικά | 25 Jun 2021 | Lefteris Tsaousidis

Περιβαλλοντικές μετρήσεις στην πόλη των Σερρών

Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας της υγρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην πόλη των Σερρών

Έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο πέντε αισθητήρων στην πόλη των Σερρών, τρεις αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, ένας αισθητήρας μέτρησης υγρασίας και ένας αισθητήρας μέτρησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τοποθετήθηκαν στον 1ο ή 2ο όροφο κτιρίου, σε μπαλκόνι στεγασμένο, δεν τους βλέπει ο ήλιος και δεν έχουν επαφή με την βροχή. Οι on-line καταγραφές ενημερώνουν τον Cloud Server (e-IoT).

Εμφάνιση του Map-Dashboard
Map-Dashboard

Οι αισθητήρες απεικονίζονται σε σημεία πάνω στον χάρτη. Επιλέγοντας ένα σημείο βλέπουμε την τελευταία τιμή της μέτρησης του αισθητήρα, επίσης έχουμε την επιλογή για απεικόνιση του ιστoρικού των μετρήσεων του αισθητήρα επιλέγοντας IoT Dasboard. Εάν οι τιμές είναι εκτός ορίων εμφανίζεται ένα alarm (συναγερμός).

Στα αριστερά έχουμε δύο συνοπτικές παρουσιάσεις:
α. αυτή των συναγερμών
β. αυτή των σημείων στον χάρτη

Εμφάνισε το Map-Dashboard...

Εμφάνιση του HMI-Dashboard
HMI-Dashboard

Εμφανίζεται το ιστορικό των τιμών ενός αισθητήρα με γραφική απεικόνιση των τιμών. Παρατηρούμε την καμπύλη των τιμών σε βάθος χρόνου ενός αισθητήρα, επίσης με επιλεκτική διάδραση εμφανίζονται περισσότερες απο μια καμπύλες αισθητήρων για την σύγκριση

Στα αριστερά έχουμε δύο παρουσιάσεις:
α. την συνοπτική παρουσίαση των συναγερμών
β. την παρουσίαση επεκταμένων επιλογών

Εμφάνισε το HMI-Dashboard...

Εμφάνιση του Live-Dashboard
Live-Dashboard

Εμφανίζεται σύντομο ιστορικό των τιμών ενός αισθητήρα με άμεση γραφική απεικόνιση των τελευταίων μετρήσεων. Παρατηρούμε την καμπύλη των τιμών σε σύντομο βάθος χρόνου ενός αισθητήρα

Στα αριστερά έχουμε δύο παρουσιάσεις:
α. την συνοπτική παρουσίαση των συναγερμών
β. την παρουσίαση επεκταμένων επιλογών

Εμφάνισε το Live-Dashboard...

© Copyright 2021 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ. All rights reserved.