Συνεργαστείτε μαζί μας

IoT Services!

Ευέλικτες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή

Πλάνα Υλοποίησης 

Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων

01
Υπηρεσίες
Entry
Pro
Enterprise
02
Alarming- Notifications
03
Automation
04
Devices/end points (sensors relays)

05
Live Dashboards
06
Multiple Blocks
07
Remote Control
08
Reporting
09
Account (single)

   

10
Data Management (raw)
 
11
Devices Management
 
12
End points (sensors relays) Management 
 
13
Pro Dashboards 
 
14
Map Dashboards

 

 
15
Activities (public project)
 
 

16
Application (application ID)
 
 
17
Multiple Accounts