ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ | Μηχανή Μίξης Υλικών
| Live   New

Sensors - endpoints & Snapshots
 -

180 rowsSensorControllerValue
Thu 04 Apr
12:20:27
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:20:27
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:20:27
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+316
Thu 04 Apr
12:20:27
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr
12:20:06
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:20:06
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:20:06
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+517
Thu 04 Apr
12:20:06
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+517
Thu 04 Apr
12:19:43
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:19:43
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:19:43
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+466
Thu 04 Apr
12:19:43
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+466
Thu 04 Apr
12:18:33
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr
12:18:33
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+270
Thu 04 Apr
12:18:33
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:18:33
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:18:05
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+417
Thu 04 Apr
12:18:05
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:18:05
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:18:05
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+417
Thu 04 Apr
12:17:22
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+270
Thu 04 Apr
12:17:22
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+270
Thu 04 Apr
12:17:22
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:17:22
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:16:08
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+906
Thu 04 Apr
12:16:08
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:16:08
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:16:08
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+906
Thu 04 Apr
12:15:25
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:15:25
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+866
Thu 04 Apr
12:15:25
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+866
Thu 04 Apr
12:15:25
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:14:31
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:14:31
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+986
Thu 04 Apr
12:14:31
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+986
Thu 04 Apr
12:14:31
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:13:08
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+651
Thu 04 Apr
12:13:08
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:13:08
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+242
Thu 04 Apr
12:13:08
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+409
Thu 04 Apr
12:12:35
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+355
Thu 04 Apr
12:12:35
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:12:35
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+761
Thu 04 Apr
12:12:35
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+406
Thu 04 Apr
12:11:57
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+321
Thu 04 Apr
12:11:57
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+217
Thu 04 Apr
12:11:57
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+538
Thu 04 Apr
12:11:57
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:09:50
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+426
Thu 04 Apr
12:09:50
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:09:50
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+713
Thu 04 Apr
12:09:50
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+287
Thu 04 Apr
12:08:58
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr
12:08:58
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+323
Thu 04 Apr
12:08:58
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+639
Thu 04 Apr
12:08:58
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:08:18
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+586
Thu 04 Apr
12:08:18
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+245
Thu 04 Apr
12:08:18
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
12:08:18
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+341
Thu 04 Apr
12:07:12
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+295
Thu 04 Apr
12:07:12
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+789
Thu 04 Apr
12:07:12
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+282
Thu 04 Apr
12:07:12
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+212
Thu 04 Apr
12:06:15
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+315
Thu 04 Apr
12:06:15
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+262
Thu 04 Apr
12:06:15
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+359
Thu 04 Apr
12:06:15
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+936
Thu 04 Apr
12:03:42
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+1024
Thu 04 Apr
12:03:42
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+215
Thu 04 Apr
12:03:42
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+316
Thu 04 Apr
12:03:42
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+493
Thu 04 Apr
12:02:48
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+272
Thu 04 Apr
12:02:48
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+251
Thu 04 Apr
12:02:48
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+425
Thu 04 Apr
12:02:48
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+948
Thu 04 Apr
12:01:05
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+259
Thu 04 Apr
12:01:05
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+228
Thu 04 Apr
12:01:05
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+315
Thu 04 Apr
12:01:05
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+802
Thu 04 Apr
11:55:41
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+396
Thu 04 Apr
11:55:41
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:55:41
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+559
Thu 04 Apr
11:55:41
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+955
Thu 04 Apr
11:54:08
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+125
Thu 04 Apr
11:54:08
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:54:08
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+283
Thu 04 Apr
11:52:11
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:52:11
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+358
Thu 04 Apr
11:52:11
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+300
Thu 04 Apr
11:52:11
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+658
Thu 04 Apr
11:50:33
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+227
Thu 04 Apr
11:50:33
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:50:33
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:50:33
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+227
Thu 04 Apr
11:49:40
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:49:40
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+312
Thu 04 Apr
11:49:40
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+312
Thu 04 Apr
11:49:40
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:48:11
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+262
Thu 04 Apr
11:48:11
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+262
Thu 04 Apr
11:48:11
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:48:11
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:45:33
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+552
Thu 04 Apr
11:45:33
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+416
Thu 04 Apr
11:45:33
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:45:33
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+136
Thu 04 Apr
11:40:13
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+426
Thu 04 Apr
11:40:13
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+572
Thu 04 Apr
11:40:13
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:40:13
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+146
Thu 04 Apr
11:37:04
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+419
Thu 04 Apr
11:37:04
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:37:04
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+675
Thu 04 Apr
11:37:04
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+256
Thu 04 Apr
11:36:04
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:36:04
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+666
Thu 04 Apr
11:36:04
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+237
Thu 04 Apr
11:36:04
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+429
Thu 04 Apr
11:25:06
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:25:06
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:25:06
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+431
Thu 04 Apr
11:25:06
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+431
Thu 04 Apr
11:22:48
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:22:48
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+1
Thu 04 Apr
11:22:48
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+458
Thu 04 Apr
11:22:48
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+457
Thu 04 Apr
11:21:43
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+715
Thu 04 Apr
11:21:43
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:21:43
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+715
Thu 04 Apr
11:21:43
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:19:42
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+2
Thu 04 Apr
11:19:42
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+389
Thu 04 Apr
11:19:42
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+391
Thu 04 Apr
11:19:42
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:18:58
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+478
Thu 04 Apr
11:18:58
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:18:58
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+471
Thu 04 Apr
11:18:58
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+7
Thu 04 Apr
11:09:38
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+285
Thu 04 Apr
11:09:38
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+1
Thu 04 Apr
11:09:38
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+558
Thu 04 Apr
11:09:38
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+272
Thu 04 Apr
11:08:36
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+331
Thu 04 Apr
11:08:36
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+634
Thu 04 Apr
11:08:36
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+52
Thu 04 Apr
11:08:36
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+251
Thu 04 Apr
11:07:55
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:07:55
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+376
Thu 04 Apr
11:07:55
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:07:55
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+376
Thu 04 Apr
11:07:08
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+360
Thu 04 Apr
11:07:08
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:07:08
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:07:08
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+360
Thu 04 Apr
11:06:42
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:06:42
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+299
Thu 04 Apr
11:06:42
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:06:42
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+299
Thu 04 Apr
11:06:10
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+375
Thu 04 Apr
11:06:10
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:06:10
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:06:10
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+375
Thu 04 Apr
11:05:27
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+265
Thu 04 Apr
11:05:27
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:05:27
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+265
Thu 04 Apr
11:05:27
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:04:46
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:04:46
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+289
Thu 04 Apr
11:04:46
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+289
Thu 04 Apr
11:04:46
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:04:22
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+279
Thu 04 Apr
11:04:22
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:04:22
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+279
Thu 04 Apr
11:04:22
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:00:51
ΔΟΧΕΙΟ 3Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:00:51
ΣΥΝΟΛΟRaspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:00:51
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
11:00:51
ΔΟΧΕΙΟ 1Raspberry 3 B+0
Thu 04 Apr
10:59:34
ΔΟΧΕΙΟ 2Raspberry 3 B+0


SensLibSnapsMinAvgMax
ΔΟΧΕΙΟ 1Scale25.26%
453
13/03/19
08:03.59

0

466.84
12/03/19
12:13.27

1320
ΔΟΧΕΙΟ 2Scale24.82%
445
07/03/19
10:06.54

0

240.47
02/04/19
08:21.21

1067
ΔΟΧΕΙΟ 3Scale24.37%
437
07/03/19
10:06.54

0

160.64
21/03/19
01:55.56

695
ΣΥΝΟΛΟScale25.54%
458
22/03/19
02:16.09

0

857.93
12/03/19
12:13.27

2368

Libraries & Relays - endpoints
 -
There is no Library in the Block - topic !
RelayControllerStateis Clickable
AirRaspberry 3 B+On
PauseRaspberry 3 B+OffValue is Off
Valve 1Raspberry 3 B+On
Please WaitRaspberry 3 B+On
Valve 2Raspberry 3 B+On
Valve 3Raspberry 3 B+On
Central ValveRaspberry 3 B+On
Waiting CentralRaspberry 3 B+On
Waiting StartRaspberry 3 B+On

Automation Dashboard
 -© Copyright 2021 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ. All rights reserved.