Κατάλογος άρθρων

System

Software

02 Dec 2020

Device-A Firmware

Dashboard, Setup & Communication

((center))((strong))DASHBOARD του IoT Device((/strong))((/center))((br)) Βρίσκοντας την ip του κάθε device, έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε και να επεξεργαστούμε τις παραμέτρους του. Στην κατά ...

Dimitris Tsaousidis

Devices

03 Nov 2020

Device-A (Waterproof-Temperature-Sensors)

Συναρμολόγηση Συσκευής Θερμοκρασιών

Το temperature device είναι μια συσκευή που πραγματοποιεί την παρακολούθηση θερμοκρασιών άλλων συσκευών, αντικειμένων & χώρων, καθώς δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε άλλες συσκευές & συστήμ ...