Κατάλογος Άρθρων (Blog)

Συναρμολόγηση Συσκευής Θερμοκρασιών
Device-A (Waterproof-Temperature-Sensors)
Devices | 03 Nov 2020 | Dimitris Tsaousidis

Το temperature device είναι μια συσκευή που πραγματοποιεί την παρακολούθηση θερμοκρασιών άλλων συσκευών, αντικειμένων & χώρων, καθώς δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε άλλες συσκευές & συστήμ ... Περισσότερα


© Copyright 2021 - ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ. All rights reserved.